GRIPDANCE more dance less fight a global dance a global artwork

Home        Concept        Photo documentation        Co-operative art        Contact

 
  

Co-operative art

  • Interesserede personer, virksomheder og organisationer kan blive medejere af projekt Gripdance. De støtter dermed projektets gennemførelse.

  • Medejerskab erhverves ved køb af et eller flere andelsbeviser.

  • Andelsbeviserne har form af et Gripdance malerier udført på lærred, papir eller væg. Andelshaveren køber altså et delelement af det store samlede værk, og de får dermed et unik stykke af Gripdance fortælling om mennesker fra hele verden, der har grebet chancen for at danse med andre mennesker på tværs af grænser.

  • Andelsbeviser kan erhverves ved henvendelse til Rikke Rohde > >

Se fotos fra en udstilling >>

 Malerierne på lærred

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

< < top

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

< < top

 

 
 
 
 

 

 

 

 

< < top

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

< < top

 
 
 
 

 

 

 

 

 

< < top

Inicio        Concepto        Foto documentación        Arte de participar        Contacto