GRIPDANCE more dance less fight a global dance a global artwork

Home        Concept        Photo documentation        Co-operative art        Contact

 

Konceptbeskrivelse

Gripdance.org

- et internationalt artwork, under overskriften more dance – less fight. Værket kommer til udtryk som dansende silhuetter i byrummet. Silhuetterne skaber et netværk, som rækker kloden rundt – et dansende globalt fællesskab.

 

Projektets elementer

 1. Kunstneren kontakter, på fysiske rejser og via Internettet, mennesker over hele verden, som ønsker at danse under overskriften more dance – less fight.

 2. Kunstneren fotograferer dansere i aktion. Disse fotos samles i en database, hvorfra de senere hentes frem og fungerer som oplæg til kommende Gripdance street art og co-operative art.

 3. Projektet består af et netværk af enkeltstående vægmalerier [street art]. I billedmediet føres danserne sammen, selvom de i den virkelige verden er tusinder af kilometer fra hinanden. Der males vægmalerier med dansende silhuetter der slynger sig ind i hinanden og sender ”fang- tråde”/netværk ud efter hinanden. Hver dansende silhuet repræsenterer et virkeligt menneske et sted i verden – danseren er dermed medskaber af et globalt kunstværk.

 4. Der males altid efter aftale med de lokale beboere – da dette er et venskabsprojekt.

 5. Projektet dokumenteres på www.gripdance.org . På hjemmesiden samles fotos af danserne og arbejdet med at skabe Gripdance street art. Det fremgår også af siden hvor det enkelte Gripdance vægmaleri er placeret i verden og hvilke dansere, der er afbilledet på væggen.

Genre, Medie og Publikums kontakt

 • Værket/projektet bevæger sig inden for genrerne social design, relationel æstetik, street art og global networking. Der er samtidigt tale om et ”work in progress” værk.

 • Silhuetterne males op i byrummet verden over, på husfacader, industribygninger, rækværker, garager, fortove og lignende steder – udendørs og indendørs - centralt placerede steder og ydmyge afsides kroge.

 • Projektets globale karakter er indlejret i mange dele af projektet. Dels rejser kunstneren på tværs af grænser for at møde og fotografere de dansere, som deltager i projektet. Dels deltager der dansere fra hele verden og af mange nationaliteter. Endeligt samles og dokumenteres hele projektet på Internettet, ligesom Internettet flittigt bruges af kunstneren som netværksmedie og interaktiv kommunikations center. Projektet har desuden en gruppe på Facebook, hvor interesserede brugere knyttes til projektet som medlemmer af Gripdance Gruppen, og hvor de kan interagere med kunstneren og hinanden.

 • Silhuetternes spredte og forskelligartede placering sikrer en lige adgang til værket. Det vil altså være muligt for alle publikumstyper, ”høj som lav”, at møde værket. Dette understreger værkets demokratiske og åbne karakter.

Begrundelse for projektet

 • I vores højteknologiske tidsalder virker verden mindre og mindre, og der bliver flere og flere mennesker som ønsker indflydelse og høj levestandart. Samtidigt er verden fyldt af konflikter, nogle af dem er slumrende mens andre har udviklet sig til krige og terrorisme.

 • Det er nemt at tage afstand fra mennesker man ikke kender og forstår. Hvis man derimod først en gang har talt med og prøvet at forstå, et andet menneske fra en anden kultur, står det straks klart, at vi, på trods af store forskelligheder, har uendeligt meget til fælles. Derfor ville mange misforståelser og konflikter aldrig opstå, hvis vi i højere grad mødtes og lærte hinanden at kende. Vi bør mødes om noget vi alle forstår, kender og sætter pris på. Noget der rører os og gør os glade.

 • Dans er et kropsligt og nonverbalt udtryk, en kommunikationsform, som ikke kræver et fælles sprog. I dansen kan ”sjælen” udtrykke sig og den kan ”lytte”.

 • Dans er demokratisk. Alle kan danse, børn, voksne, ældre, højt og lav, tyk og tynd, mørk og lys, professionel og amatør.

 • I dansen kan mennesker mødes på tværs af kulturer, sprog, religion og politiske holdninger.

 • Dans er rummelig, både i det fysiske og i det sociale rum.

 • Det kan dog være svært at mødes på tværs af afstande, grænser og tid for at danse. Her kommer billedmediet ind. Billedet kan opfange dansens karakter og gøre den varig. På den måde kan dansere der er fysisk adskilt, mødes i billedmediet, og dansen kan blive verdensomspændende, grænseoverskridende og langtidsholdbar. 

 • Dette projekt bringer altså mennesker sammen på tværs af grænser og kultur – ikke fysisk – men i det visuelle medie. Projektet inddrager sine deltager aktivt i processen med skabelse af værket, ligesom kunstneren møder de deltagende dansere og indgår i en samtale om interkulturel og grænseoverskridende venskab og forståelse. Projektet viderebringer fortællingen om disse møder og danse via street art, co-operative art og Internettet.

Udvikling af projektet / work in progress

 • Gripdance er et ”work in progress” værk, som startede sommeren 2007.

 • Projektet vokser med så mange Gripdance silhuetter som muligt om året. I 2007 og 2008 blev der malet 25 silhuetter i alt, fordelt på 6 udendørs vægge, en indendørs væg, en campingvogn og to store glasfacader.

 • Projektet vil sprede sig over så mange byer og lande som muligt.

 • Projektet vil inddrage så mange nationaliteter og dansearter som muligt.

 • Projektet finansieres ved salg af Gripdans co-operative art og gennem fondsstøtte.

Arbejdsmetode

 1. Rejse til et tilfældigt sted i verden.

 2. Kontakt skabes til lokale som ønsker at danse

 3. Samtale om deltagelse i projektet

 4. Foto af dansere i aktion

 5. Skitsering [digitalt eller håndtegning - alt efter hvad forholdene tillader]

 6. Projektion til væg eller lærred [digitalprojektor, overheadprojektor, brug af skabeloner eller frihåndstegning – alt efter hvad forholdene tillader]

 7. Malerisk bearbejdning af væg eller lærred. Arbejdet udføres hovedsageligt af billedkunstner Rikke Rohde, men der er også tilknyttet assistenter til projektet, ligesom andre kunstnere er meget velkomne til male sammen med Rikke eller selv udføre anden street art efter dette koncept.

 8. Foto af arbejdsproces

 9. Dokumentation på www.gripdance.org

Dokumentation

 • Gripdance’s hjemmeside fungere som dokumentation for Gripdance projektet, og manifesterer samtidig værkets globale karakter – ved at tilbyde alle i verden der har adgang til Internettet at følge med i projektets udvikling.

 • Alle møder med danserne og arbejdet med at udføre Gripdance street art, dokumenteres med foto. Disse fotos samles på hjemmesiden.

 • Fotodokumentationen følges altid af en information om silhuettens placering/adresse og danserens navn og nationalitet.

 • Gripdance’s hjemmeside vil blive oversat til så mange sprog som muligt. Der arbejdes løbende med oversættelse til nye sprog.

 • Gripdance har også en Facebook gruppe, ved navn Gripdance.

Co-operative art > >

 

 

 

 

 

Inicio        Concepto        Foto documentación        Arte de participar        Contacto

www.gripdance.org      www.artgarage.dk     www.amoksmykker.dk     www.rohdesign.dk